120

Ginezis17
SmiteProRu

87 Mastery
pc Platform
Ranked: Joust (3v3) - 3 days ago
19m - Victory ( +15 Elo ) View
Cupid
4/2/5
3.25 KDA
13,021
Gold
Normal: Siege - 3 days ago
25m - Victory ( +17 Elo ) View
Ne Zha
2/5/1
0.5 KDA
15,359
Gold
Normal: Conquest - 3 days ago
40m - Defeat ( -13 Elo ) View
Normal: Assault - 3 days ago
16m - Defeat ( -10 Elo ) View
Normal: Clash - 3 days ago
10m - Defeat ( -11 Elo ) View
Thanatos
2/2/1
1.25 KDA
7,135
Gold
Normal: Joust (3v3) - 3 days ago
13m - Victory ( +14 Elo ) View
Cupid
5/0/3
6.5 KDA
9,623
Gold
Normal: Clash - 3 days ago
23m - Defeat ( -16 Elo ) View
Normal: Arena - 3 days ago
16m - Victory ( +10 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 3 days ago
10m - Defeat ( -13 Elo ) View
Izanami
0/3/1
0.17 KDA
5,932
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 3 days ago
25m - Victory ( +10 Elo ) View
Raijin
8/6/11
2.25 KDA
18,225
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 3 days ago
9m - Defeat ( -15 Elo ) View
Sylvanus
0/4/1
0.13 KDA
5,701
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 3 days ago
11m - Victory ( +28 Elo ) View
Bacchus
4/0/5
6.5 KDA
8,882
Gold
Normal: Arena - 3 days ago
18m - Defeat ( -14 Elo ) View
Normal: Arena - 3 days ago
17m - Defeat ( -15 Elo ) View
Ranked: Duel - 3 days ago
19m - Victory ( +4 Elo ) View
Cu Chulainn
3/0/0
3 KDA
15,340
Gold