68

theCzarNik06

36 Mastery
xb Platform
Ranked: Joust (3v3) - 1 day ago
16m - Defeat ( -15 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 1 day ago
22m - Victory ( +6 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 1 day ago
24m - Victory ( +19 Elo ) View
Aphrodite
4/0/8
8 KDA
14,839
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 1 day ago
26m - Victory ( +20 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 1 day ago
21m - Victory ( +18 Elo ) View
Aphrodite
8/5/10
2.6 KDA
15,438
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 1 day ago
25m - Defeat ( -11 Elo ) View
Aphrodite
4/5/6
1.4 KDA
14,919
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 1 day ago
8m - Victory ( +7 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 2 days ago
24m - Defeat ( -22 Elo ) View
Aphrodite
0/8/15
0.94 KDA
14,169
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 2 days ago
18m - Defeat ( -15 Elo ) View
Neith
2/6/2
0.5 KDA
10,760
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 3 days ago
23m - Victory ( +20 Elo ) View
Neith
10/8/9
1.81 KDA
18,220
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 5 days ago
19m - Victory ( +14 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 5 days ago
19m - Victory ( +15 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 5 days ago
14m - Defeat ( -17 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 5 days ago
11m - Defeat ( -6 Elo ) View
Cu Chulainn
2/5/0
0.4 KDA
7,295
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 5 days ago
15m - Victory ( +1 Elo ) View
Aphrodite
4/2/6
3.5 KDA
10,803
Gold