101

Shivas011

31 Mastery
xb Platform
Ranked: Joust (3v3) - 5 days ago
23m - Defeat ( -63 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 6 days ago
30m - Victory ( +69 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 6 days ago
11m - Defeat ( -9 Elo ) View
Normal: Arena - 6 days ago
18m - Defeat ( -15 Elo ) View
Normal: Assault - 6 days ago
19m - Defeat ( -20 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 6 days ago
23m - Victory ( +18 Elo ) View
Normal: Assault - 6 days ago
16m - Victory ( +15 Elo ) View
Normal: Clash - 6 days ago
28m - Victory ( +11 Elo ) View
Normal: Conquest - 6 days ago
25m - Defeat ( -28 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 6 days ago
17m - Defeat ( -6 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
20m - Victory ( +12 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
18m - Defeat ( -12 Elo ) View
Normal: Assault - 1 week ago
24m - Defeat ( -16 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
14m - Defeat ( -22 Elo ) View
Normal: Clash - 1 week ago
25m - Victory ( +15 Elo ) View