108

MrAwesome00117
HokagoSmiteTime

93 Mastery
xb Platform
Normal: Joust (3v3) - 3 days ago
19m - Victory ( +10 Elo ) View
Normal: Conquest - 5 days ago
25m - Defeat ( -19 Elo ) View
Normal: Conquest - 5 days ago
26m - Victory ( +11 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 5 days ago
20m - Defeat ( -19 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
17m - Defeat ( -17 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
16m - Victory ( +10 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 week ago
9m - Defeat ( -16 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 week ago
11m - Defeat ( -11 Elo ) View
Normal: Conquest - 2 weeks ago
28m - Defeat ( -21 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 2 weeks ago
33m - Victory ( +23 Elo ) View
Odin
13/9/23
2.72 KDA
24,646
Gold
Normal: Joust (3v3) - 2 weeks ago
16m - Defeat ( -5 Elo ) View
Normal: Arena - 3 weeks ago
17m - Victory ( +9 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 3 weeks ago
21m - Defeat ( -9 Elo ) View
Neith
6/6/2
1.17 KDA
13,625
Gold
Normal: Arena - 4 weeks ago
17m - Defeat ( -39 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 4 weeks ago
16m - Victory ( +12 Elo ) View