128

Kevshocker13
ChicknFightClub

87 Mastery
xb Platform
Normal: Joust (3v3) - 2 days ago
23m - Victory ( +28 Elo ) View
Normal: Conquest - 2 days ago
27m - Defeat ( -19 Elo ) View
Normal: Conquest - 2 days ago
33m - Defeat ( -20 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 2 days ago
18m - Defeat ( -13 Elo ) View
Baron Samedi
2/6/1
0.42 KDA
10,240
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 2 days ago
24m - Defeat ( -17 Elo ) View
Da Ji
10/5/4
2.4 KDA
16,640
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 2 days ago
15m - Victory ( +22 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 2 days ago
13m - Victory ( +8 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 3 days ago
17m - Victory ( +12 Elo ) View
Hachiman
8/2/8
6 KDA
13,232
Gold
Normal: Joust (3v3) - 3 days ago
21m - Victory ( +10 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 3 days ago
12m - Defeat ( -19 Elo ) View
Ullr
0/3/0
0 KDA
6,867
Gold
Normal: Assault - 3 days ago
14m - Defeat ( -14 Elo ) View
Normal: Assault - 3 days ago
17m - Victory ( +18 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 3 days ago
17m - Defeat ( -16 Elo ) View
Artemis
5/6/1
0.92 KDA
11,827
Gold
Normal: Arena - 4 days ago
17m - Victory ( +23 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 4 days ago
10m - Victory ( +22 Elo ) View