57

GenuineVF

26 Mastery
xb Platform
Normal: Joust (3v3) - 7 months ago
25m - Defeat ( -62 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 7 months ago
10m - Defeat ( -72 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 7 months ago
11m - Defeat ( -16 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 8 months ago
18m - Victory ( +12 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 8 months ago
21m - Defeat ( -22 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 8 months ago
15m - Defeat ( -14 Elo ) View
Ah Muzen Cab
0/5/4
0.4 KDA
8,628
Gold
Normal: Joust (3v3) - 8 months ago
10m - Defeat ( -3 Elo ) View
Ah Muzen Cab
2/8/0
0.25 KDA
6,487
Gold
Normal: Joust (3v3) - 8 months ago
26m - Victory ( +27 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 8 months ago
20m - Defeat ( -8 Elo ) View
Kumbhakarna
4/6/11
1.58 KDA
13,447
Gold
Normal: Joust (3v3) - 8 months ago
16m - Victory ( +27 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 8 months ago
10m - Victory ( +24 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 8 months ago
16m - Victory ( +28 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 8 months ago
23m - Defeat ( -14 Elo ) View
Ah Muzen Cab
10/10/7
1.35 KDA
17,637
Gold
Normal: Joust (3v3) - 8 months ago
21m - Victory ( +13 Elo ) View
Ah Muzen Cab
4/8/6
0.88 KDA
13,378
Gold
Normal: Joust (3v3) - 8 months ago
31m - Victory ( +29 Elo ) View