61

GenuineVF

26 Mastery
xb Platform
Ranked: Joust (3v3) - 1 month ago
32m - Defeat ( -22 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 1 month ago
23m - Victory ( +38 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
20m - Defeat ( -6 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 1 month ago
24m - Defeat ( -29 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 1 month ago
18m - Defeat ( -17 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 1 month ago
16m - Defeat ( -100 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 1 month ago
29m - Victory ( +100 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 1 month ago
31m - Victory ( +38 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 1 month ago
20m - Defeat ( -68 Elo ) View
Neith
3/4/5
1.38 KDA
13,122
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 1 month ago
14m - Defeat ( -16 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 1 month ago
17m - Defeat ( -5 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
32m - Victory ( +19 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
18m - Defeat ( -12 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
32m - Victory ( +22 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
21m - Victory ( +20 Elo ) View