129

FullMetalKai
Speedwagon FDN

72 Mastery
xb Platform
Normal: Arena - 13 minutes ago
10m - Defeat ( -6 Elo ) View
Normal: Clash - 18 hours ago
17m - Victory ( +14 Elo ) View
Normal: Arena - 18 hours ago
19m - Victory ( +14 Elo ) View
Normal: Arena - 1 day ago
19m - Defeat ( -11 Elo ) View
Normal: Arena - 1 day ago
10m - Victory ( +15 Elo ) View
Normal: Arena - 2 days ago
16m - Victory ( +8 Elo ) View
Normal: Assault - 3 days ago
11m - Victory ( +21 Elo ) View
Normal: Arena - 3 days ago
21m - Victory ( +11 Elo ) View
Normal: Clash - 3 days ago
25m - Defeat ( -16 Elo ) View
Normal: Arena - 3 days ago
18m - Defeat ( -10 Elo ) View
Normal: Arena - 5 days ago
19m - Defeat ( -22 Elo ) View
Normal: Arena - 5 days ago
18m - Defeat ( -20 Elo ) View
Normal: Arena - 6 days ago
15m - Defeat ( -16 Elo ) View
Normal: Arena - 6 days ago
20m - Defeat ( -24 Elo ) View