109

zoumerhmelijana
The Peoroufides

77 Mastery
pc Platform
Normal: Arena - 1 day ago
16m - Defeat ( -14 Elo ) View
Normal: Conquest - 1 day ago
25m - Victory ( +18 Elo ) View
Normal: Conquest - 6 days ago
24m - Defeat ( -11 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
18m - Defeat ( -8 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
18m - Defeat ( -5 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
18m - Victory ( +12 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
16m - Defeat ( -9 Elo ) View
Discordia
4/4/13
2.63 KDA
15,790
Gold
Normal: Arena - 1 week ago
17m - Victory ( +23 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
17m - Victory ( +20 Elo ) View
Normal: Arena - 3 weeks ago
14m - Defeat ( -8 Elo ) View
Normal: Arena - 3 weeks ago
15m - Defeat ( -13 Elo ) View
Normal: Arena - 1 month ago
15m - Victory ( +13 Elo ) View
Normal: Arena - 1 month ago
15m - Victory ( +17 Elo ) View
Discordia
11/2/15
9.25 KDA
15,892
Gold
Normal: Arena - 1 month ago
12m - Victory ( +17 Elo ) View
Anubis
6/6/14
2.17 KDA
13,171
Gold
Normal: Arena - 1 month ago
16m - Defeat ( -12 Elo ) View