128

VankizZle
SmiteBGPro

96 Mastery
pc Platform
Normal: Joust (3v3) - 6 days ago
16m - Victory ( +37 Elo ) View
Sobek
3/2/8
3.5 KDA
11,810
Gold
Normal: Siege - 6 days ago
13m - Victory ( +149 Elo ) View
Normal: Siege - 6 days ago
7m - Defeat ( -1 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 6 days ago
24m - Defeat ( -10 Elo ) View
Cu Chulainn
7/6/10
2 KDA
16,963
Gold
Normal: Joust (3v3) - 6 days ago
15m - Defeat ( -17 Elo ) View
Xbalanque
2/8/3
0.44 KDA
9,646
Gold
Normal: Assault - 6 days ago
23m - Victory ( +14 Elo ) View
Athena
3/8/25
1.94 KDA
14,798
Gold
Normal: Arena - 6 days ago
17m - Victory ( +13 Elo ) View
Normal: Clash - 6 days ago
18m - Victory ( +18 Elo ) View
Ah Puch
5/3/8
3 KDA
13,726
Gold
Normal: Arena - 1 week ago
16m - Defeat ( -19 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
18m - Defeat ( -21 Elo ) View
Ah Puch
10/8/16
2.25 KDA
19,143
Gold
Normal: Clash - 1 week ago
13m - Victory ( +13 Elo ) View
Normal: Assault - 1 week ago
17m - Victory ( +15 Elo ) View
Cabrakan
7/6/13
2.25 KDA
13,147
Gold
Normal: Assault - 1 week ago
12m - Defeat ( -15 Elo ) View
Normal: Assault - 2 weeks ago
16m - Victory ( +15 Elo ) View
Normal: Assault - 2 weeks ago
15m - Victory ( +12 Elo ) View