109

xSGx KrimCyxz
NikeNite

94 Mastery
xb Platform
Normal: Arena - 15 minutes ago
18m - Defeat ( -13 Elo ) View
Normal: Arena - 40 minutes ago
17m - Defeat ( -9 Elo ) View
Normal: Assault - 1 hour ago
15m - Victory ( +11 Elo ) View
Normal: Assault - 1 hour ago
12m - Defeat ( -19 Elo ) View
Normal: Clash - 18 hours ago
32m - Victory ( +31 Elo ) View
Normal: Siege - 18 hours ago
11m - Defeat ( -43 Elo ) View
Normal: Arena - 19 hours ago
18m - Victory ( +19 Elo ) View
Normal: Arena - 1 day ago
20m - Defeat ( -12 Elo ) View
Normal: Arena - 1 day ago
12m - Defeat ( -20 Elo ) View
Normal: Assault - 1 day ago
15m - Victory ( +9 Elo ) View
Normal: Siege - 1 day ago
13m - Victory ( +73 Elo ) View
Normal: Clash - 1 day ago
16m - Defeat ( -33 Elo ) View
Normal: Assault - 1 day ago
15m - Victory ( +12 Elo ) View
Normal: Assault - 1 day ago
27m - Defeat ( -18 Elo ) View
Normal: Arena - 1 day ago
18m - Victory ( +22 Elo ) View