148

xLiveLovePurple
Makeitnastykrew

35 Mastery
xb Platform
Normal: Joust (3v3) - 1 day ago
21m - Victory ( +12 Elo ) View
Da Ji
14/0/3
15.5 KDA
16,028
Gold
Normal: Clash - 1 day ago
11m - Victory ( +15 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 day ago
16m - Victory ( +33 Elo ) View
Medusa
6/2/6
4.5 KDA
11,752
Gold
Normal: Conquest - 1 day ago
36m - Defeat ( -18 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 day ago
17m - Defeat ( -2 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 day ago
19m - Defeat ( -17 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 day ago
13m - Victory ( +3 Elo ) View
Medusa
3/4/5
1.38 KDA
9,584
Gold
Normal: Joust (3v3) - 1 day ago
12m - Victory ( +26 Elo ) View
Normal: Clash - 1 day ago
21m - Victory ( +11 Elo ) View
Normal: Conquest - 2 days ago
32m - Victory ( +15 Elo ) View
Normal: Conquest - 2 days ago
15m - Victory ( +14 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 2 days ago
14m - Defeat ( -19 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 2 days ago
23m - Victory ( +15 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 2 days ago
10m - Victory ( +12 Elo ) View
Athena
2/3/9
2.17 KDA
7,697
Gold
Normal: Joust (3v3) - 2 days ago
17m - Defeat ( -15 Elo ) View