87

jtc21
MYYYYYYY BOIIIS

42 Mastery
xb Platform
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
10m - Defeat ( -5 Elo ) View
Khepri
0/1/0
0 KDA
5,722
Gold
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
32m - Defeat ( -11 Elo ) View
Cu Chulainn
6/3/11
3.83 KDA
19,694
Gold
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
17m - Victory ( +26 Elo ) View
Khepri
1/4/6
1 KDA
11,009
Gold
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
27m - Defeat ( -18 Elo ) View
Bakasura
3/4/7
1.63 KDA
15,447
Gold
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
14m - Defeat ( -7 Elo ) View
Cu Chulainn
3/5/5
1.1 KDA
9,443
Gold
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
11m - Victory ( +15 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
30m - Victory ( +33 Elo ) View
Khepri
1/0/19
10.5 KDA
19,454
Gold
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
25m - Defeat ( -16 Elo ) View
Sylvanus
2/11/24
1.27 KDA
17,188
Gold
Normal: Joust (3v3) - 3 months ago
27m - Defeat ( -9 Elo ) View
Cu Chulainn
5/6/5
1.25 KDA
16,599
Gold
Normal: Joust (3v3) - 4 months ago
12m - Defeat ( -4 Elo ) View
Ymir
0/2/2
0.5 KDA
7,300
Gold
Normal: Joust (3v3) - 5 months ago
22m - Victory ( +8 Elo ) View
Cerberus
5/7/8
1.29 KDA
14,765
Gold
Normal: Conquest - 5 months ago
38m - Defeat ( -15 Elo ) View
Normal: Conquest - 5 months ago
20m - Victory ( +13 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 5 months ago
11m - Victory ( +15 Elo ) View
Cu Chulainn
3/2/7
3.25 KDA
8,212
Gold
Normal: Joust (3v3) - 5 months ago
40m - Victory ( +9 Elo ) View