103

Zenpsyc
ResurgentGaming

45 Mastery
xb Platform
Normal: Joust (3v3) - 5 days ago
11m - Victory ( +26 Elo ) View
Fenrir
6/0/7
9.5 KDA
9,067
Gold
Normal: Joust (3v3) - 5 days ago
17m - Victory ( +18 Elo ) View
Susano
17/5/3
3.7 KDA
15,362
Gold
Normal: Joust (3v3) - 5 days ago
21m - Defeat ( -16 Elo ) View
Chronos
0/4/4
0.5 KDA
11,535
Gold
Normal: Joust (3v3) - 5 days ago
28m - Victory ( +18 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 5 days ago
16m - Defeat ( -27 Elo ) View
Ah Puch
0/8/0
0 KDA
8,547
Gold
Normal: Joust (3v3) - 5 days ago
10m - Defeat ( -19 Elo ) View
Anhur
3/1/1
3.5 KDA
7,513
Gold
Normal: Joust (3v3) - 5 days ago
15m - Victory ( +9 Elo ) View
Susano
12/2/5
7.25 KDA
12,942
Gold
Normal: Joust (3v3) - 6 days ago
15m - Defeat ( -6 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 6 days ago
10m - Defeat ( -17 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 6 days ago
26m - Victory ( +23 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 6 days ago
12m - Victory ( +9 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 6 days ago
18m - Victory ( +16 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 6 days ago
10m - Defeat ( -5 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 6 days ago
21m - Defeat ( -23 Elo ) View
Bellona
2/9/9
0.72 KDA
13,237
Gold
Normal: Joust (3v3) - 1 week ago
20m - Victory ( +37 Elo ) View