69

ZaneKilla22

26 Mastery
xb Platform
Normal: Joust (3v3) - 1 hour ago
18m - Victory ( +9 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 hour ago
15m - Victory ( +14 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 hour ago
27m - Victory ( +9 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 2 hours ago
10m - Defeat ( -10 Elo ) View
Normal: Arena - 3 hours ago
10m - Victory ( +24 Elo ) View
Normal: Siege - 1 day ago
10m - Victory ( +24 Elo ) View
Normal: Clash - 1 day ago
13m - Defeat ( -16 Elo ) View
Normal: Clash - 1 day ago
30m - Defeat ( -15 Elo ) View
Normal: Arena - 1 day ago
17m - Victory ( +16 Elo ) View
Normal: Arena - 1 day ago
16m - Victory ( +11 Elo ) View
Normal: Clash - 2 days ago
22m - Victory ( +17 Elo ) View
Normal: Arena - 3 days ago
18m - Victory ( +20 Elo ) View
Normal: Conquest - 3 days ago
33m - Victory ( +12 Elo ) View
Normal: Arena - 3 days ago
16m - Victory ( +19 Elo ) View
Normal: Arena - 3 days ago
15m - Defeat ( -18 Elo ) View