114

Venye
Godly

90 Mastery
xb Platform
Ranked: Joust (3v3) - 5 hours ago
9m - Defeat ( -17 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 6 hours ago
16m - Victory ( +16 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 6 hours ago
17m - Victory ( +24 Elo ) View
Artio
0/0/8
4 KDA
10,776
Gold
Normal: Conquest - 6 hours ago
21m - Victory ( +12 Elo ) View
Ranked: Conquest - 7 hours ago
38m - Victory ( +15 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 8 hours ago
14m - Victory ( +14 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 8 hours ago
11m - Defeat ( -17 Elo ) View
Baron Samedi
1/5/1
0.3 KDA
6,921
Gold
Normal: Joust (3v3) - 13 hours ago
15m - Victory ( +18 Elo ) View
Khepri
1/0/1
1.5 KDA
9,871
Gold
Normal: Joust (3v3) - 13 hours ago
20m - Victory ( +21 Elo ) View
Thoth
3/2/11
4.25 KDA
13,702
Gold
Normal: Conquest - 21 hours ago
26m - Victory ( +12 Elo ) View
Normal: Arena - 1 day ago
17m - Victory ( +16 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 day ago
14m - Defeat ( -4 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 day ago
25m - Defeat ( -12 Elo ) View
Scylla
9/3/2
3.33 KDA
16,186
Gold
Normal: Siege - 1 day ago
24m - Defeat ( -15 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 1 day ago
26m - Defeat ( -3 Elo ) View
Ganesha
1/1/8
5 KDA
15,717
Gold