96

Thunderxboii

45 Mastery
xb Platform
Normal: Arena - 1 day ago
15m - Defeat ( -24 Elo ) View
Normal: Arena - 1 day ago
13m - Victory ( +7 Elo ) View
Normal: Arena - 1 day ago
17m - Defeat ( -18 Elo ) View
Normal: Arena - 1 day ago
20m - Victory ( +11 Elo ) View
Normal: Arena - 1 day ago
18m - Victory ( +19 Elo ) View
Normal: Arena - 3 days ago
17m - Victory ( +13 Elo ) View
Normal: Arena - 4 days ago
18m - Defeat ( -18 Elo ) View
Normal: Arena - 4 days ago
17m - Defeat ( -18 Elo ) View
Normal: Arena - 4 days ago
18m - Defeat ( -7 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
17m - Victory ( +10 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
18m - Victory ( +18 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
18m - Defeat ( -16 Elo ) View
Normal: Conquest - 1 week ago
14m - Defeat ( -20 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
15m - Victory ( +12 Elo ) View
Normal: Arena - 2 weeks ago
13m - Victory ( +15 Elo ) View