108

TheGobby00
Team GB

62 Mastery
xb Platform
Ranked: Joust (3v3) - 2 days ago
27m - Victory ( +9 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 2 days ago
18m - Defeat ( -12 Elo ) View
Osiris
1/4/0
0.25 KDA
9,566
Gold
Ranked: Conquest - 2 days ago
13m - Victory ( +18 Elo ) View
Ranked: Conquest - 2 days ago
17m - Defeat ( -14 Elo ) View
Ranked: Conquest - 2 days ago
12m - Defeat ( -15 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 4 days ago
10m - Victory ( +11 Elo ) View
Athena
6/2/14
6.5 KDA
10,428
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 4 days ago
20m - Defeat ( -15 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 4 days ago
23m - Defeat ( -6 Elo ) View
Terra
4/1/6
7 KDA
15,126
Gold
Normal: Assault - 4 days ago
26m - Victory ( +96 Elo ) View
Normal: Clash - 4 days ago
6m - Victory ( +7 Elo ) View
Ranked: Conquest - 4 days ago
36m - Victory ( +17 Elo ) View
Ranked: Conquest - 5 days ago
10m - Victory ( +12 Elo ) View
Ranked: Conquest - 5 days ago
23m - Defeat ( -21 Elo ) View
Ranked: Conquest - 5 days ago
24m - Defeat ( -20 Elo ) View
Normal: Clash - 1 week ago
24m - Victory ( +8 Elo ) View