140

ShadeyExtremist
SmashMobUnited

95 Mastery
xb Platform
Normal: Joust (3v3) - 5 days ago
25m - Victory ( +13 Elo ) View
Kumbhakarna
3/6/13
1.58 KDA
16,007
Gold
Normal: Joust (3v3) - 5 days ago
29m - Victory ( +17 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 5 days ago
17m - Defeat ( -7 Elo ) View
Normal: Siege - 5 days ago
19m - Defeat ( -14 Elo ) View
Normal: Conquest - 5 days ago
29m - Defeat ( -17 Elo ) View
Normal: Arena - 5 days ago
16m - Victory ( +17 Elo ) View
Normal: Assault - 5 days ago
22m - Victory ( +9 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 5 days ago
22m - Victory ( +11 Elo ) View
Normal: Siege - 5 days ago
26m - Victory ( +16 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 5 days ago
10m - Defeat ( -3 Elo ) View
Normal: Conquest - 6 days ago
28m - Victory ( +11 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 6 days ago
18m - Defeat ( -13 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 6 days ago
18m - Defeat ( -8 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
17m - Defeat ( -15 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 week ago
15m - Victory ( +20 Elo ) View