138

SUPRAzz FuZiOnZ
Tin Taitans

73 Mastery
xb Platform
Ranked: Joust (3v3) - 1 week ago
19m - Defeat ( -11 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 1 week ago
26m - Defeat ( -10 Elo ) View
Normal: Clash - 1 week ago
19m - Victory ( +10 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 1 week ago
15m - Victory ( +22 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 1 week ago
12m - Victory ( +5 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 1 week ago
18m - Victory ( +16 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 1 week ago
16m - Victory ( +8 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 week ago
15m - Defeat ( -21 Elo ) View
Normal: Conquest - 2 weeks ago
43m - Defeat ( -11 Elo ) View
Normal: Clash - 2 weeks ago
22m - Victory ( +17 Elo ) View
Normal: Clash - 2 weeks ago
24m - Victory ( +13 Elo ) View
Normal: Clash - 2 weeks ago
23m - Defeat ( -11 Elo ) View
Normal: Siege - 2 weeks ago
18m - Victory ( +10 Elo ) View
Normal: Siege - 2 weeks ago
21m - Victory ( +14 Elo ) View
Normal: Siege - 2 weeks ago
15m - Defeat ( -11 Elo ) View