119

NickMX66

77 Mastery
xb Platform
Ranked: Joust (3v3) - 1 month ago
37m - Victory ( +16 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 1 month ago
24m - Victory ( +10 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 1 month ago
19m - Victory ( +30 Elo ) View
Medusa
12/4/5
3.63 KDA
15,320
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 1 month ago
22m - Victory ( +7 Elo ) View
Medusa
13/6/3
2.42 KDA
17,620
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 1 month ago
17m - Defeat ( -5 Elo ) View
Kumbhakarna
1/4/5
0.88 KDA
10,756
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 1 month ago
22m - Defeat ( -17 Elo ) View
Neith
8/6/5
1.75 KDA
14,994
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 1 month ago
14m - Defeat ( -7 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 1 month ago
14m - Victory ( +4 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 1 month ago
17m - Victory ( +23 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 1 month ago
13m - Victory ( +23 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
13m - Victory ( +25 Elo ) View
Normal: Clash - 1 month ago
18m - Defeat ( -16 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 1 month ago
10m - Victory ( +5 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 1 month ago
13m - Victory ( +3 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 1 month ago
19m - Defeat ( -7 Elo ) View
Kumbhakarna
0/4/3
0.38 KDA
11,212
Gold