108

MojoJojoIsHere
Dingos Drty Dzn

93 Mastery
xb Platform
Normal: Joust (3v3) - 2 months ago
14m - Victory ( +13 Elo ) View
Bacchus
5/0/12
11 KDA
10,486
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 2 months ago
10m - Defeat ( -7 Elo ) View
Normal: Assault - 2 months ago
16m - Victory ( +18 Elo ) View
Normal: Siege - 2 months ago
14m - Victory ( +14 Elo ) View
Normal: Assault - 2 months ago
15m - Victory ( +15 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 2 months ago
30m - Defeat ( -27 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 2 months ago
24m - Victory ( +14 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 2 months ago
19m - Defeat ( -6 Elo ) View
Kumbhakarna
0/2/15
3.75 KDA
12,063
Gold
Normal: Siege - 2 months ago
10m - Victory ( +13 Elo ) View
Normal: Assault - 2 months ago
10m - Victory ( +11 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 2 months ago
10m - Victory ( +4 Elo ) View
Normal: Clash - 2 months ago
16m - Defeat ( -8 Elo ) View
Normal: Assault - 2 months ago
17m - Victory ( +20 Elo ) View
Normal: Assault - 2 months ago
19m - Victory ( +17 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 2 months ago
17m - Defeat ( -2 Elo ) View
Neith
2/5/0
0.4 KDA
10,175
Gold