124

MiniDragon5184
TwoDixTouching

47 Mastery
xb Platform
Normal: Joust (3v3) - 1 day ago
10m - Defeat ( -8 Elo ) View
Athena
1/9/5
0.39 KDA
6,553
Gold
Normal: Joust (3v3) - 2 days ago
13m - Victory ( +22 Elo ) View
Neith
2/3/4
1.33 KDA
8,944
Gold
Normal: Joust (3v3) - 2 days ago
12m - Defeat ( -4 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 2 days ago
16m - Defeat ( -11 Elo ) View
Normal: Conquest - 2 days ago
10m - Defeat ( -13 Elo ) View
Normal: Clash - 3 days ago
34m - Defeat ( -18 Elo ) View
Normal: Clash - 3 days ago
13m - Victory ( +12 Elo ) View
Normal: Siege - 3 days ago
20m - Victory ( +14 Elo ) View
Normal: Assault - 3 days ago
13m - Victory ( +16 Elo ) View
Normal: Assault - 3 days ago
13m - Defeat ( -13 Elo ) View
Normal: Conquest - 3 days ago
40m - Victory ( +14 Elo ) View
Normal: Clash - 4 days ago
22m - Defeat ( -10 Elo ) View
Normal: Siege - 5 days ago
9m - Victory ( +8 Elo ) View
Normal: Siege - 1 week ago
26m - Victory ( +21 Elo ) View
Normal: Assault - 1 week ago
5m - Defeat ( -20 Elo ) View