68

KitKatWolfie
FamilyKillCircl

18 Mastery
xb Platform
Normal: Arena - 5 days ago
15m - Defeat ( -10 Elo ) View
Normal: Siege - 2 weeks ago
20m - Victory ( +16 Elo ) View
Normal: Clash - 2 weeks ago
10m - Defeat ( -6 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 3 weeks ago
23m - Victory ( +21 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 4 weeks ago
19m - Defeat ( -16 Elo ) View
Normal: Siege - 1 month ago
11m - Victory ( +31 Elo ) View
Normal: Arena - 1 month ago
17m - Victory ( +17 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
26m - Victory ( +24 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
10m - Defeat ( -7 Elo ) View
Normal: Arena - 1 month ago
13m - Defeat ( -15 Elo ) View
Normal: Clash - 1 month ago
10m - Defeat ( -8 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
14m - Defeat ( -6 Elo ) View
Normal: Arena - 1 month ago
16m - Defeat ( -10 Elo ) View
Normal: Siege - 1 month ago
25m - Defeat ( -37 Elo ) View
Normal: Clash - 1 month ago
22m - Defeat ( -5 Elo ) View