68

KitKatWolfie
FamilyKillCircl

18 Mastery
xb Platform
Normal: Arena - 2 months ago
14m - Defeat ( -16 Elo ) View
Normal: Arena - 2 months ago
15m - Defeat ( -14 Elo ) View
Normal: Arena - 2 months ago
17m - Defeat ( -11 Elo ) View
Normal: Arena - 3 months ago
15m - Defeat ( -10 Elo ) View
Normal: Siege - 3 months ago
20m - Victory ( +16 Elo ) View
Normal: Clash - 3 months ago
10m - Defeat ( -6 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 3 months ago
23m - Victory ( +21 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 4 months ago
19m - Defeat ( -16 Elo ) View
Normal: Siege - 4 months ago
11m - Victory ( +31 Elo ) View
Normal: Arena - 4 months ago
17m - Victory ( +17 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 4 months ago
26m - Victory ( +24 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 4 months ago
10m - Defeat ( -7 Elo ) View
Normal: Arena - 4 months ago
13m - Defeat ( -15 Elo ) View
Normal: Clash - 4 months ago
10m - Defeat ( -8 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 4 months ago
14m - Defeat ( -6 Elo ) View