62

JHilg28

36 Mastery
xb Platform
Ranked: Joust (3v3) - 1 day ago
17m - Defeat ( -9 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 1 day ago
18m - Victory ( +28 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 1 day ago
12m - Defeat ( -14 Elo ) View
Normal: Assault - 1 day ago
18m - Victory ( +15 Elo ) View
Normal: Assault - 1 day ago
10m - Victory ( +20 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 2 days ago
13m - Victory ( +16 Elo ) View
Ravana
4/0/10
9 KDA
9,777
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 2 days ago
19m - Defeat ( -10 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 2 days ago
19m - Defeat ( -16 Elo ) View
Anhur
2/6/7
0.92 KDA
11,735
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 2 days ago
14m - Defeat ( -17 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 2 days ago
14m - Victory ( +24 Elo ) View
Normal: Assault - 2 days ago
17m - Victory ( +11 Elo ) View
Normal: Assault - 2 days ago
18m - Victory ( +15 Elo ) View
Normal: Assault - 2 days ago
18m - Victory ( +12 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 2 days ago
33m - Defeat ( -15 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 2 days ago
11m - Defeat ( -16 Elo ) View