121

Itachi Saikou
Saikous

75 Mastery
xb Platform
Normal: Arena - 6 days ago
19m - Defeat ( -15 Elo ) View
Normal: Arena - 6 days ago
20m - Defeat ( -14 Elo ) View
Normal: Arena - 6 days ago
18m - Victory ( +13 Elo ) View
Normal: Arena - 6 days ago
17m - Defeat ( -13 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
18m - Defeat ( -17 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
17m - Defeat ( -20 Elo ) View
Normal: Clash - 1 week ago
19m - Victory ( +22 Elo ) View
Normal: Clash - 1 week ago
01H 03M - Victory ( +10 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
14m - Victory ( +9 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
14m - Victory ( +9 Elo ) View
Normal: Clash - 1 week ago
13m - Victory ( +12 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
16m - Defeat ( -19 Elo ) View
Normal: Clash - 1 week ago
22m - Victory ( +9 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 week ago
19m - Defeat ( -8 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 week ago
23m - Defeat ( -13 Elo ) View