116

Itachi Saikou
Saikous

73 Mastery
xb Platform
Normal: Clash - 8 hours ago
28m - Defeat ( -16 Elo ) View
Normal: Clash - 8 hours ago
10m - Defeat ( -12 Elo ) View
Normal: Assault - 15 hours ago
15m - Defeat ( -5 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 day ago
17m - Victory ( +31 Elo ) View
Normal: Assault - 1 day ago
22m - Defeat ( -16 Elo ) View
Normal: Clash - 1 day ago
15m - Victory ( +17 Elo ) View
Normal: Arena - 1 day ago
18m - Victory ( +21 Elo ) View
Normal: Arena - 1 day ago
13m - Victory ( +12 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 day ago
20m - Victory ( +34 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 day ago
27m - Defeat ( -7 Elo ) View
Normal: Siege - 1 day ago
18m - Victory ( +15 Elo ) View
Normal: Clash - 1 day ago
18m - Victory ( +19 Elo ) View
Normal: Assault - 1 day ago
11m - Victory ( +15 Elo ) View
Normal: Assault - 1 day ago
18m - Defeat ( -12 Elo ) View
Normal: Assault - 1 day ago
18m - Defeat ( -11 Elo ) View