122

Itachi Saikou
Saikous

75 Mastery
xb Platform
Normal: Arena - 6 days ago
22m - Victory ( +6 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
17m - Victory ( +9 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
19m - Victory ( +12 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
16m - Defeat ( -11 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
17m - Victory ( +8 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
16m - Victory ( +12 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
10m - Victory ( +12 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
14m - Victory ( +8 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
19m - Defeat ( -15 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
18m - Victory ( +14 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
15m - Victory ( +15 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
10m - Victory ( +18 Elo ) View
Normal: Siege - 1 week ago
20m - Defeat ( -26 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 week ago
19m - Defeat ( -4 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 week ago
15m - Defeat ( -6 Elo ) View