124

Iam6AMER

71 Mastery
xb Platform
Normal: Joust (3v3) - 15 hours ago
26m - Victory ( +31 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 15 hours ago
32m - Defeat ( -13 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 16 hours ago
10m - Defeat ( -11 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 16 hours ago
18m - Victory ( +23 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 16 hours ago
23m - Defeat ( -7 Elo ) View
Normal: Siege - 17 hours ago
16m - Victory ( +14 Elo ) View
Normal: Siege - 17 hours ago
14m - Defeat ( -12 Elo ) View
Normal: Clash - 21 hours ago
16m - Victory ( +9 Elo ) View
Normal: Clash - 21 hours ago
11m - Defeat ( -22 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 day ago
13m - Victory ( +10 Elo ) View
Chronos
12/2/8
8 KDA
12,287
Gold
Normal: Siege - 1 day ago
8m - Victory ( +12 Elo ) View
Normal: Siege - 1 day ago
13m - Defeat ( -9 Elo ) View
Normal: Siege - 1 day ago
13m - Defeat ( -13 Elo ) View
Kali
4/3/1
1.5 KDA
10,088
Gold
Normal: Siege - 1 day ago
29m - Defeat ( -18 Elo ) View
Hun Batz
10/5/4
2.4 KDA
20,121
Gold
Normal: Clash - 1 day ago
11m - Victory ( +19 Elo ) View