144

HoneyBluntt
Spray by Spray

98 Mastery
xb Platform
Ranked: Joust (3v3) - 1 month ago
12m - Victory ( +27 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 1 month ago
17m - Victory ( +11 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 1 month ago
13m - Victory ( +5 Elo ) View
Artemis
6/4/7
2.38 KDA
10,186
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 1 month ago
19m - Victory ( +15 Elo ) View
Poseidon
5/4/7
2.13 KDA
13,622
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 1 month ago
23m - Victory ( +10 Elo ) View
Chiron
7/5/7
2.1 KDA
15,577
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 1 month ago
15m - Victory ( +5 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 1 month ago
18m - Victory ( +18 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 1 month ago
15m - Defeat ( -22 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 1 month ago
10m - Defeat ( -9 Elo ) View
Scylla
1/3/0
0.33 KDA
6,365
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 1 month ago
16m - Victory ( +8 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 1 month ago
21m - Defeat ( -8 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 1 month ago
15m - Defeat ( -7 Elo ) View
Discordia
1/6/3
0.42 KDA
8,792
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 1 month ago
13m - Defeat ( -11 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 1 month ago
14m - Defeat ( -14 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 1 month ago
13m - Defeat ( -7 Elo ) View