83

Bi7lL96

42 Mastery
xb Platform
Normal: Joust (3v3) - 3 days ago
27m - Defeat ( -19 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 3 days ago
16m - Victory ( +27 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 3 days ago
19m - Victory ( +26 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 3 days ago
22m - Victory ( +17 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 3 days ago
14m - Defeat ( -6 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 3 days ago
16m - Defeat ( -2 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 3 days ago
15m - Defeat ( -8 Elo ) View
Ah Puch
2/5/5
0.9 KDA
10,204
Gold
Normal: Joust (3v3) - 3 days ago
11m - Defeat ( -4 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 4 days ago
14m - Defeat ( -7 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 4 days ago
20m - Defeat ( -9 Elo ) View
Ratatoskr
4/8/5
0.81 KDA
12,198
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 4 days ago
10m - Defeat ( -59 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 4 days ago
19m - Defeat ( -40 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 4 days ago
16m - Defeat ( -9 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 4 days ago
12m - Victory ( +25 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 5 days ago
18m - Defeat ( -23 Elo ) View
Awilix
2/8/8
0.75 KDA
11,352
Gold