124

iTz_Zmudi
POLSKA WYMIATA

96 Mastery
ps Platform
Normal: Joust (3v3) - 23 hours ago
20m - Victory ( +7 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 23 hours ago
21m - Victory ( +6 Elo ) View
Ganesha
1/2/10
3 KDA
13,763
Gold
Normal: Joust (3v3) - 1 day ago
23m - Defeat ( -4 Elo ) View
Bellona
3/5/8
1.4 KDA
15,073
Gold
Normal: Joust (3v3) - 1 day ago
16m - Victory ( +35 Elo ) View
Kukulkan
12/2/9
8.25 KDA
14,388
Gold
Normal: Joust (3v3) - 1 day ago
10m - Victory ( +2 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 day ago
15m - Victory ( +15 Elo ) View
Normal: Conquest - 3 days ago
23m - Victory ( +5 Elo ) View
Normal: Conquest - 3 days ago
10m - Defeat ( -10 Elo ) View
Normal: Conquest - 4 days ago
14m - Defeat ( -4 Elo ) View
Normal: Conquest - 4 days ago
29m - Defeat ( -15 Elo ) View
Normal: Conquest - 4 days ago
16m - Defeat ( -14 Elo ) View
Normal: Conquest - 4 days ago
28m - Victory ( +14 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 4 days ago
25m - Defeat ( -6 Elo ) View
Sobek
1/9/9
0.61 KDA
15,971
Gold
Normal: Conquest - 4 days ago
12m - Defeat ( -21 Elo ) View
Normal: Conquest - 4 days ago
21m - Defeat ( -10 Elo ) View