111

Roy_Po
GLOBAL PRO

49 Mastery
ps Platform
Ranked: Joust (3v3) - 1 week ago
10m - Victory ( +139 Elo ) View
Skadi
4/0/5
6.5 KDA
7,747
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 1 week ago
19m - Victory ( +85 Elo ) View
Skadi
11/0/5
13.5 KDA
14,516
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 1 week ago
26m - Defeat ( -72 Elo ) View
Poseidon
13/6/6
2.67 KDA
19,508
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 1 week ago
10m - Defeat ( -4 Elo ) View
Cupid
1/3/0
0.33 KDA
6,466
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 1 week ago
15m - Victory ( +98 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 1 week ago
17m - Defeat ( -9 Elo ) View
Ranked: Conquest - 2 months ago
35m - Victory ( +14 Elo ) View
Ranked: Conquest - 2 months ago
10m - Victory ( +15 Elo ) View
Ranked: Conquest - 2 months ago
29m - Defeat ( -13 Elo ) View
Ranked: Conquest - 2 months ago
29m - Victory ( +17 Elo ) View
Ranked: Conquest - 2 months ago
26m - Victory ( +19 Elo ) View
Ranked: Conquest - 2 months ago
35m - Victory ( +14 Elo ) View
Ranked: Conquest - 2 months ago
33m - Defeat ( -9 Elo ) View
Ranked: Conquest - 2 months ago
58m - Victory ( +9 Elo ) View
Ranked: Conquest - 2 months ago
31m - Defeat ( -19 Elo ) View