128

xXBerengarXx
Monkey Bros

90 Mastery
pc Platform
Ranked: Joust (3v3) - 3 weeks ago
17m - Defeat ( -14 Elo ) View
Apollo
6/6/10
1.83 KDA
11,573
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 3 weeks ago
15m - Defeat ( -8 Elo ) View
Ymir
1/8/1
0.19 KDA
9,748
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 3 weeks ago
11m - Victory ( +15 Elo ) View
Sobek
6/2/5
4.25 KDA
9,931
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 3 weeks ago
21m - Victory ( +12 Elo ) View
Agni
4/4/12
2.5 KDA
14,167
Gold
Ranked: Duel - 4 weeks ago
25m - Victory ( +287 Elo ) View
Fenrir
6/3/0
2 KDA
18,606
Gold
Ranked: Duel - 4 weeks ago
19m - Defeat ( -1 Elo ) View
Hercules
2/2/0
1 KDA
13,265
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 4 weeks ago
24m - Victory ( +11 Elo ) View
Ymir
2/6/6
0.83 KDA
15,406
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 4 weeks ago
12m - Defeat ( -10 Elo ) View
Izanami
3/5/3
0.9 KDA
8,413
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 4 weeks ago
21m - Defeat ( -18 Elo ) View
Chiron
6/7/5
1.21 KDA
14,577
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 4 weeks ago
22m - Victory ( +34 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 4 weeks ago
20m - Victory ( +14 Elo ) View
Ymir
9/9/9
1.5 KDA
16,426
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 4 weeks ago
17m - Defeat ( -13 Elo ) View
Rama
5/4/3
1.63 KDA
11,231
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 4 weeks ago
25m - Victory ( +17 Elo ) View
Ra
7/4/4
2.25 KDA
17,033
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 4 weeks ago
10m - Victory ( +26 Elo ) View
Cupid
0/0/10
5 KDA
6,969
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 4 weeks ago
19m - Defeat ( -7 Elo ) View
Chaac
6/3/10
3.67 KDA
13,355
Gold