144

ZloBocherty

96 Mastery
pc Platform
Normal: Joust (3v3) - 1 day ago
11m - Defeat ( -17 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 day ago
13m - Victory ( +12 Elo ) View
Nemesis
2/3/1
0.83 KDA
8,258
Gold
Normal: Joust (3v3) - 1 day ago
16m - Victory ( +19 Elo ) View
Medusa
4/2/6
3.5 KDA
11,182
Gold
Normal: Joust (3v3) - 1 day ago
21m - Defeat ( -12 Elo ) View
Kali
7/3/9
3.83 KDA
15,818
Gold
Normal: Joust (3v3) - 4 days ago
18m - Defeat ( -10 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 4 days ago
14m - Defeat ( -18 Elo ) View
Ravana
4/6/1
0.75 KDA
10,140
Gold
Normal: Joust (3v3) - 4 days ago
10m - Victory ( +11 Elo ) View
Chiron
1/3/5
1.17 KDA
6,625
Gold
Normal: Joust (3v3) - 4 days ago
13m - Victory ( +11 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 4 days ago
18m - Victory ( +15 Elo ) View
Agni
5/1/11
10.5 KDA
12,977
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 5 days ago
22m - Defeat ( -10 Elo ) View
Baron Samedi
4/5/7
1.5 KDA
13,733
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 5 days ago
20m - Defeat ( -15 Elo ) View
Ah Puch
4/7/2
0.71 KDA
12,690
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 5 days ago
21m - Victory ( +11 Elo ) View
Poseidon
2/7/10
1 KDA
14,136
Gold
Normal: Joust (3v3) - 5 days ago
17m - Defeat ( -12 Elo ) View
Ra
2/4/1
0.63 KDA
10,124
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 6 days ago
10m - Victory ( +15 Elo ) View
Baron Samedi
6/1/5
8.5 KDA
8,839
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 6 days ago
9m - Defeat ( -13 Elo ) View
Discordia
0/3/0
0 KDA
5,914
Gold