107

Styxbeast
TheBludzyMunkz

83 Mastery
pc Platform
Normal: Joust (3v3) - 1 day ago
10m - Victory ( +6 Elo ) View
Medusa
3/0/6
6 KDA
7,811
Gold
Normal: Assault - 1 day ago
24m - Victory ( +16 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 day ago
36m - Victory ( +4 Elo ) View
Chaac
2/4/13
2.13 KDA
20,359
Gold
Normal: Joust (3v3) - 1 day ago
10m - Victory ( +12 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 day ago
15m - Victory ( +8 Elo ) View
Anhur
2/1/11
7.5 KDA
10,331
Gold
Normal: Joust (3v3) - 1 day ago
14m - Victory ( +10 Elo ) View
Hachiman
5/2/6
4 KDA
10,827
Gold
Normal: Joust (3v3) - 1 day ago
25m - Defeat ( -18 Elo ) View
Ah Muzen Cab
2/4/6
1.25 KDA
14,291
Gold
Normal: Clash - 3 days ago
15m - Victory ( +14 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 week ago
18m - Defeat ( -11 Elo ) View
Ah Muzen Cab
0/5/2
0.2 KDA
10,292
Gold
Normal: Joust (3v3) - 1 week ago
23m - Defeat ( -19 Elo ) View
Xbalanque
3/8/8
0.88 KDA
14,830
Gold
Normal: Siege - 1 week ago
10m - Victory ( +17 Elo ) View
Normal: Clash - 1 week ago
17m - Victory ( +14 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
15m - Victory ( +9 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 week ago
20m - Defeat ( -12 Elo ) View
Skadi
1/5/2
0.4 KDA
11,082
Gold
Normal: Joust (3v3) - 1 week ago
19m - Defeat ( -23 Elo ) View
Ah Muzen Cab
2/7/8
0.86 KDA
12,187
Gold