49

Siuwaks
PolskaSzmato

18 Mastery
pc Platform
Normal: Arena - 2 days ago
15m - Defeat ( -15 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
17m - Defeat ( -8 Elo ) View
Hercules
8/6/7
1.92 KDA
16,104
Gold
Normal: Arena - 1 week ago
14m - Defeat ( -10 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
16m - Victory ( +14 Elo ) View
He Bo
9/8/14
2 KDA
16,014
Gold
Normal: Arena - 1 week ago
15m - Defeat ( -16 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
15m - Victory ( +20 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
15m - Defeat ( -11 Elo ) View
Kukulkan
11/10/17
1.95 KDA
17,217
Gold
Normal: Arena - 1 week ago
18m - Victory ( +21 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
18m - Victory ( +10 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
15m - Defeat ( -18 Elo ) View
Anubis
14/10/15
2.15 KDA
18,589
Gold
Normal: Joust (3v3) - 1 week ago
17m - Defeat ( -6 Elo ) View
Hercules
6/6/3
1.25 KDA
11,839
Gold
Normal: Arena - 1 week ago
16m - Defeat ( -17 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
17m - Victory ( +15 Elo ) View
Cupid
10/6/14
2.83 KDA
17,011
Gold
Normal: Arena - 1 week ago
16m - Defeat ( -13 Elo ) View
Jing Wei
7/9/19
1.83 KDA
15,853
Gold
Normal: Conquest - 1 week ago
16m - Defeat ( -10 Elo ) View
Hercules
0/7/2
0.14 KDA
5,996
Gold