67

SasukeUchiha099

21 Mastery
pc Platform
Normal: Joust (3v3) - 4 months ago
15m - Victory ( +13 Elo ) View
Chernobog
0/4/11
1.38 KDA
9,381
Gold
Normal: Joust (3v3) - 6 months ago
15m - Victory ( +9 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 6 months ago
16m - Defeat ( -13 Elo ) View
Loki
3/4/1
0.88 KDA
9,738
Gold
Normal: Joust (3v3) - 6 months ago
16m - Defeat ( -7 Elo ) View
Amaterasu
4/2/1
2.25 KDA
10,303
Gold
Normal: Joust (3v3) - 6 months ago
21m - Defeat ( -10 Elo ) View
Kukulkan
7/13/8
0.85 KDA
15,152
Gold
Normal: Joust (3v3) - 6 months ago
10m - Defeat ( -26 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 6 months ago
18m - Victory ( +11 Elo ) View
Loki
12/3/7
5.17 KDA
14,582
Gold
Normal: Joust (3v3) - 6 months ago
24m - Victory ( +30 Elo ) View
Amaterasu
2/6/4
0.67 KDA
14,514
Gold
Normal: Joust (3v3) - 7 months ago
10m - Defeat ( -10 Elo ) View
Izanami
1/3/3
0.83 KDA
6,810
Gold
Normal: Joust (3v3) - 7 months ago
20m - Defeat ( -11 Elo ) View
Fenrir
8/8/3
1.19 KDA
13,664
Gold
Normal: Joust (3v3) - 7 months ago
21m - Victory ( +14 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 7 months ago
11m - Defeat ( -7 Elo ) View
Kukulkan
5/6/0
0.83 KDA
8,799
Gold
Normal: Arena - 7 months ago
17m - Victory ( +9 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 8 months ago
25m - Victory ( +20 Elo ) View
Hachiman
16/5/4
3.6 KDA
19,842
Gold
Normal: Joust (3v3) - 8 months ago
23m - Victory ( +16 Elo ) View
Amaterasu
1/2/12
3.5 KDA
14,113
Gold