103

IbroHarpye
WaifuIsLaifu

28 Mastery
pc Platform
Normal: Arena - 2 days ago
16m - Victory ( +10 Elo ) View
Bellona
6/7/26
2.71 KDA
16,485
Gold
Normal: Arena - 1 week ago
19m - Victory ( +17 Elo ) View
Normal: Arena - 2 months ago
18m - Victory ( +24 Elo ) View
Normal: Arena - 2 months ago
16m - Defeat ( -20 Elo ) View
Normal: Siege - 2 months ago
25m - Victory ( +17 Elo ) View
Discordia
4/2/14
5.5 KDA
17,895
Gold
Normal: Arena - 2 months ago
17m - Defeat ( -15 Elo ) View
Bellona
1/8/5
0.44 KDA
13,892
Gold
Normal: Siege - 3 months ago
14m - Defeat ( -21 Elo ) View
Normal: Clash - 3 months ago
18m - Victory ( +6 Elo ) View
Normal: Arena - 3 months ago
17m - Defeat ( -14 Elo ) View
Normal: Siege - 3 months ago
15m - Defeat ( -14 Elo ) View
Normal: Siege - 3 months ago
21m - Victory ( +16 Elo ) View
Medusa
6/4/12
3 KDA
15,551
Gold
Normal: Clash - 3 months ago
17m - Victory ( +30 Elo ) View
Normal: Arena - 3 months ago
17m - Victory ( +19 Elo ) View
Normal: Arena - 3 months ago
12m - Victory ( +16 Elo ) View
Normal: Clash - 3 months ago
20m - Victory ( +13 Elo ) View
Chang'e
5/4/10
2.5 KDA
13,510
Gold