138

Hitoshi
Shinshinkai

97 Mastery
pc Platform
Normal: Arena - 2 hours ago
18m - Victory ( +34 Elo ) View
Normal: Arena - 3 hours ago
16m - Victory ( +46 Elo ) View
Normal: Arena - 3 hours ago
18m - Victory ( +58 Elo ) View
Normal: Arena - 4 hours ago
17m - Victory ( +76 Elo ) View
Normal: Arena - 4 hours ago
20m - Victory ( +12 Elo ) View
Normal: Conquest - 4 hours ago
14m - Defeat ( -71 Elo ) View
Normal: Conquest - 5 hours ago
10m - Defeat ( -72 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 3 days ago
16m - Victory ( +15 Elo ) View
Fafnir
3/1/11
8.5 KDA
12,266
Gold
Normal: Siege - 3 days ago
12m - Victory ( +85 Elo ) View
Normal: Conquest - 3 days ago
37m - Victory ( +52 Elo ) View
Normal: Conquest - 4 days ago
32m - Victory ( +59 Elo ) View
Normal: Siege - 4 days ago
18m - Defeat ( -14 Elo ) View
Normal: Conquest - 5 days ago
15m - Victory ( +14 Elo ) View
Normal: Assault - 5 days ago
15m - Defeat ( -16 Elo ) View
Ranked: Duel - 1 week ago
11m - Defeat ( -1 Elo ) View
Fafnir
1/4/0
0.25 KDA
7,433
Gold