69

FoxWhite011

25 Mastery
pc Platform
Normal: Joust (3v3) - 8 months ago
16m - Defeat ( -9 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 8 months ago
19m - Victory ( +19 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 8 months ago
11m - Victory ( +5 Elo ) View
Izanami
0/3/5
0.83 KDA
6,666
Gold
Normal: Joust (3v3) - 8 months ago
20m - Victory ( +20 Elo ) View
Izanami
8/5/8
2.4 KDA
14,883
Gold
Normal: Joust (3v3) - 8 months ago
18m - Defeat ( -3 Elo ) View
Bacchus
0/6/3
0.25 KDA
10,512
Gold
Normal: Joust (3v3) - 8 months ago
14m - Defeat ( -11 Elo ) View
Medusa
2/6/3
0.58 KDA
9,146
Gold
Normal: Joust (3v3) - 8 months ago
26m - Defeat ( -16 Elo ) View
Scylla
7/6/5
1.58 KDA
16,201
Gold
Normal: Joust (3v3) - 8 months ago
10m - Defeat ( -10 Elo ) View
Izanami
1/7/3
0.36 KDA
6,739
Gold
Normal: Joust (3v3) - 9 months ago
15m - Defeat ( -16 Elo ) View
Zhong Kui
1/5/2
0.4 KDA
8,324
Gold
Normal: Joust (3v3) - 9 months ago
14m - Defeat ( -6 Elo ) View
Izanami
5/7/1
0.79 KDA
10,303
Gold
Normal: Joust (3v3) - 9 months ago
10m - Defeat ( -9 Elo ) View
Izanami
2/4/0
0.5 KDA
6,470
Gold
Normal: Joust (3v3) - 9 months ago
21m - Victory ( +20 Elo ) View
Scylla
1/6/9
0.92 KDA
12,682
Gold
Normal: Joust (3v3) - 9 months ago
20m - Victory ( +21 Elo ) View
Izanami
10/5/5
2.5 KDA
15,400
Gold
Normal: Joust (3v3) - 9 months ago
12m - Victory ( +9 Elo ) View
Izanami
2/2/8
3 KDA
8,448
Gold
Normal: Joust (3v3) - 9 months ago
16m - Victory ( +12 Elo ) View
Neith
1/4/9
1.38 KDA
10,739
Gold