29

DovyRL
Jammy Squad

10 Mastery
pc Platform
Normal: Joust (3v3) - 3 weeks ago
25m - Victory ( +14 Elo ) View
Chernobog
1/8/10
0.75 KDA
14,709
Gold
Normal: Joust (3v3) - 3 weeks ago
11m - Victory ( +10 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 3 weeks ago
17m - Defeat ( -24 Elo ) View
Poseidon
5/8/3
0.81 KDA
11,342
Gold
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
10m - Victory ( +22 Elo ) View
Normal: Conquest - 1 month ago
32m - Defeat ( -20 Elo ) View
Serqet
9/8/7
1.56 KDA
15,028
Gold
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
15m - Defeat ( -12 Elo ) View
Ymir
0/8/5
0.31 KDA
9,792
Gold
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
11m - Defeat ( -18 Elo ) View
Thor
1/4/3
0.63 KDA
6,873
Gold
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
10m - Victory ( +12 Elo ) View
Hercules
2/3/14
3 KDA
8,303
Gold
Normal: Conquest - 1 month ago
33m - Victory ( +17 Elo ) View
Normal: Conquest - 1 month ago
19m - Victory ( +17 Elo ) View
Serqet
10/0/3
11.5 KDA
10,858
Gold
Normal: Conquest - 1 month ago
7m - Victory ( +21 Elo ) View
Normal: Conquest - 1 month ago
29m - Victory ( +8 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
35m - Victory ( +5 Elo ) View
Kukulkan
14/7/10
2.71 KDA
23,550
Gold
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
11m - Victory ( +7 Elo ) View
Ymir
4/2/9
4.25 KDA
8,916
Gold
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
20m - Defeat ( -26 Elo ) View
Hou Yi
3/6/3
0.75 KDA
12,030
Gold